+32 472 52 51 89

INFO@KABELDEFECTEN.BE

Diensten

Kabeldefecten biedt een uitgebreid dienstenpakket aan, zowel voor particulieren als bedrijven.
Voor snelle en correcte interventies kan u steeds op ons beroep doen.

Bij ons kan u terecht voor volgende zaken:

Onze troeven

Lokaliseren van kabelfouten

Kabeldefecten heeft ervaring in het opsporen en lokaliseren van defecten in ondergrondse elektriciteitskabels tot en met 200 mm² diameter.
Indien een interventie voor groter diameters nodig is, kan er samen gekeken worden naar een mogelijke oplossing.


Traceren van elektriciteitskabels en metalen leidingen

Kabeldefecten kan de exacte locatie van een ondergrondse kabel uitlijnen tot op vier meter diepte.
Ideaal wanneer bepaalde vermogenskabels of leidingen ongeschend moeten blijven bij openbaren werken.


Geografisch uittekenen van kabels

Het in kaart brengen van ondergrondse elektrische leidingen in AutoDesk door middel van GPS-signaal.


Algemene elektriciteitswerken

Uittekenen eendraadsschema's en situatieschema's.

Uitmeten en plaatsen van aardingspennen

Kabeldefecten kan voor u de nodige aardingspennen plaatsen en zo de aardingsweerstand volgens de normen voorzien.


Heeft u vragen of wenst u een afspraak te maken?


Contacteer ons